Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W dniu 21.06.2020 operator monitoringu zaobserwował, że na Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ławce leży człowiek, a nad nim pochylone osoby, które próbują gdzieś telefonować. Dyżurny SM wysłał na miejsce patrol SM, jednocześnie powiadamiając załogę ratowników medycznych. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Podczas podejmowania czynności, mężczyzna, który był pod wpływem alkoholu i innych używek, zaczął zachowywać się agresywnie, nie stosując się do wydawanych poleceń. W związku z powyższym strażnicy miejscy musieli użyć środków przymusu bezpośredniego, w postaci siły fizycznej, a następnie założono agresorowi kajdanki na ręce, w celu doprowadzenia chuligana do karetki pogotowia. Ratownicy medyczni nie potwierdzili zagrożenia życia i zdrowia mężczyzny. W związku z powyższym mundurowi umieścili osobę w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia Mariusz Z., został ukarany grzywnami w postępowaniu mandatowym