Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W związku z informacją Ministra Zdrowia o objęciu powiatu żyrardowskiego żółtą strefą policjanci apelują o rozwagę w kontaktach z innymi osobami i przypominają o obowiązku przestrzegania dotychczasowych i dodatkowych obostrzeń.

Od soboty 3 października  powiat żyrardowski zostaje objęty żółtą strefą. Powodem tej decyzji jest odnotowany wzrost zachorowań na COVID-19 w ostatnich dwóch tygodniach. W związku z tym policjanci przypominają o obowiązku przestrzegania dotychczasowych i dodatkowych obostrzeń, które obowiązują od minionej soboty. Policjanci nadal będą uświadamiać jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń w walce z koronawirusem. W przypadku ich lekceważenia będą stanowczo reagować, ponieważ wprowadzone obostrzenia mają pomóc w walce z COVID-19, a ich nieprzestrzeganie łączy się z narażeniem zdrowia i życia dla innych osób.

Jakie dodatkowe obostrzenia obowiązują po objęciu powiatu żyrardowskiego żółtą strefą?

Obowiązuje m.in. limit jednej osoby na powierzchni 4 m2 podczas imprez tj. targi, wystawy, kongresy czy konferencje. Limit ten obowiązuje też w obiektach gastronomicznych. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki lub parkach rekreacyjnych limit osób wynosi 1 osobę na 10 m2. W siłowniach obowiązuje limit osób – jedna na 7 m2. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi. W zajęciach na świeżym powietrzu, projekcjach filmów, spektaklach, może brać udział maksymalnie 25 proc. publiczności. Podobnie ma być na widowni w obiektach sportowych.

W przypadku obowiązku zasłaniania ust i nosa   obostrzenia się nie zmieniły. Używanie masek nadal obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.