Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze ,

Pracownicy Policji mazowieckiego garnizonu,

Szanowni Państwo,

 

Zbliża się wielkim krokami bardzo szczególny dla każdego czas, w którym odkrywamy wielką radość z faktu przyjścia Jezusa Chrystusa na świat.

Święta Bożego Narodzenia są na nowo doświadczeniem i jeszcze z większa mocą prawdy, że Bóg jest Miłością, że wciąż przychodzi i daje Siebie, że pragnie być zauważonym, usłyszanym i przyjętym, że chce być w naszych, ludzkich sercach.

Będziemy przeżywać kolejne Boże Narodzenie, ale jakże jest ono inne od poprzednich. Pandemia zmieniła nasz sposób funkcjonowania. W wielu osobach wywołuje ona lęki i niepewność o przyszłość nas i naszych bliskich.

W wieczór wigilijny będziemy brać do rąk opłatek i składać sobie najlepsze życzenia. Ten opłatek jest „symbolem” Jezusa, który jest dobry jak chleb, który daje siłę do życia i pokonywania różnych lęków i trudności.

Pragnę każdemu z Was, kto tworzy wspólnotę tej wielkiej rodziny mazowieckiego garnizonu Policji złożyć najserdeczniejsze życzenia: Bożej Opieki każdego dnia, zdrowia, które jest nam tak bardzo potrzebne w tym niełatwym czasie, doświadczenia dobroci od drugiego człowieka oraz radości i nadziei od Jezusa Chrystusa, która przełamuje każdy ludzki lęk.

Pragnę także objąć tymi życzeniami i swoją modlitwą Waszych najbliższych oraz policyjnych i cywilnych emerytów, a także swoją pamięcią modlitewną otaczam tych, którzy odeszli z tego świata, aby Bóg wynagrodził ich dobro, trud i poświecenie.

Bardzo Wam także dziękuje za zaangażowanie na rzecz dobra obywateli w tym niełatwym 2020 roku - że byliście i jesteście na pierwszej linii frontu pomagając drugiemu człowiekowi, często z narażeniem życia i zdrowia.

Wszyscy chcemy, aby ten Nowy Rok 2021 był inny, lepszy. Życzę nadziei, optymizmu, abyśmy odnajdywali każdego dnia radość i motywację do czynienia dobra dla Boga, Ojczyzny i każdego człowieka.

Wesołych Świat i Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!

 

ks. Jarosław Rożek

Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu