Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

W związku z rozpoczętym sezonem prac budowlanych żyrardowscy policjanci zwracają się z apelem o właściwe zabezpieczenie nowo budowanych domów

Nowobudowane, niezamieszkałe jeszcze domy bardzo często są pokusą dla amatorów cudzej własności. Wiele osób zabezpieczenie swojego ,,nowego” domu np. w system alarmowy odkłada do czasu zakończenia budowy i ,,przeprowadzki”.

Wiele sytuacji pokazało, że takie myślenie jest mylne. Już na etapie budowy złodzieje mogą narazić właścicela nieruchomości na znaczne koszty. Straty w wyniku ich działania mogą być bardzo duże, ponieważ do ceny zakupu nowych elementów musimy jeszcze doliczyć cenę ich ponownego montażu. Oczywiście wiąże się to także z dużym opóźnieniem podczas budowy.

Bardzo często łupem sprawców padają narzędzia i urządzenia, które są niezbędne w trakcie prac budowlanych. Dlatego już na etapie gromadzenia wartościowych przedmiotów apelujemy o zamontowanie systemu alarmowego, który w dużym stopniu utrudni działanie ewentualnym sprawcom .

Taki system alarmowy powinien być uruchamiany także w dzień, kiedy opuszczamy teren budowy. W przypadku kiedy  nasz dom nie jest wyposażony  w tego rodzaju zabezpieczenia po zakończeniu prac każdego dnia powinniśmy zabierać z terenu budowy wartościowe przedmioty.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to pracochłonne, ale w przypadku braku właściwego zabezpieczenia, to czasem jedyna metoda na uniknięcie ich utraty. W przypadku zauważenia podejrzanych osób w naszej okolicy za każdym razem informujmy o tym policję.

Zgłoszenia można przekazywać bezpośrednio do dyżurnego żyrardowskich policjantów pod numerem telefonu 47-705-82-00.

MM