Dzisiaj w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, inspektora Dariusza Krzesickiego nastąpiło uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie przez mł. insp. Edytę Marczewską oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie przez kom. Rafała Adamka. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z Starostą Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofem Dziwiszem oraz Prezydentem Miasta Żyrardowa Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim.

Podniosły i wyjątkowy charakter miała dzisiejsza uroczystość z udziałem kadry kierowniczej i pracowników Policji żyrardowskiej komendy. O godz. 11 podinspektor Dariusz Małecki Naczelnik Wydziału Prewencji, złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu inspektorowi Dariuszowi Krzesickiemu. Następnie nastąpiło uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

Inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie odczytała rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Waldemara Wołowca dotyczące powołania młodszego inspektora Edyty Marczewskiej na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie oraz powołania komisarza Rafała Adamka na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie. Zgodnie z tradycją podczas ceremonii miało miejsce przywitanie się młodszego inspektora Edyty Marczewskiej ze sztandarem oraz uroczyste złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego o objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, inspektor Dariusz Krzesicki, pogratulował awansów służbowych oraz życzył powodzenia w podejmowaniu dobrych decyzji na nowych stanowiskach.

Nowy Komendant, młodszy inspektor Edyta Marczewska, podziękowała Zastępcy Komendanta Wojewódzkiemu za obdarzenie jej zaufaniem oraz zapewniła, iż uczyni wszystko, aby mieszkańcy powiatu żyrardowskiego czuli się bezpiecznie. Wyraziła głębokie przekonanie, iż współpraca z samorządami, prokuraturą oraz wymiarem sprawiedliwości układać się będzie na jak najwyższym poziomie. Do podziękowań oraz zapewnień Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie przyłączył się I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

Słowa gratulacji dla młodszego inspektora Edyty Marczewskiej oraz komisarza Rafała Adamka przekazali Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie bryg. Tomasz Cybul. W uroczystości wziął udział również Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, Wójt Gminy Puszcza Mariańska Michał Staniak, sekretarz Miasta i Gminy Wiskitki Magdalena Cętkowska, Prokurator Rejonowy w Żyrardowie Pani Joanna Jackowska.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki.

Autor: sierż. Monika Michalczyk