Policjanci żyrardowskiej komendy mając na celu popularyzowanie wśród dzieci zasad bezpieczeństwa, biorą udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, skierowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw dzieci w zakresie bezpieczeństwa, przez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Idea akcji zakłada kontynuowanie oraz zacieśnienie współpracy Policji z placówkami oświatowymi. Przed zbliżającymi się feriami zimowymi dla województwa  mazowieckiego  żyrardowscy profilaktycy oraz dzielnicowi z całego powiatu po raz kolejny włączyli się do akcji edukacyjną „ Bezpieczne Ferie” dla uczniów i przedszkolaków z terenu powiatu żyrardowskiego.

Policjanci przypomnieli najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznej zabawy na śniegu a także w domu. Wspólnie z dziećmi omówiono m.in. niebezpieczne dla zdrowia skutki zabaw na zamarzniętych stawach i jeziorach, a także zagrożenia związane z zabawą śnieżkami czy jazdą na sankach i łyżwach w niewłaściwych miejscach. W trakcie pogadanki policjanci omówili również zasady kontaktu z osobami obcymi oraz jak postępować w sytuacji zagrożenia.

Autor: st. sierż. Monika Michalczyk