Sezon działkowy trwa na dobre, a zapewnianie bezpieczeństwa to nasza wspólna sprawa! Mimo licznych działań informacyjnych i zapobiegawczych, liczba oszustw finansowych dokonywanych na osobach starszych wciąż jest bardzo wysoka. W przykładowym mechanizmie działania przestępcy kontaktują się telefonicznie i podają za osobę bliską (wnuczka, siostrzeńca, innego krewnego), funkcjonariusza Policji lub innego urzędnika państwowego itp. Następnie proszą o przekazanie określonej kwoty pieniężnej pod pozorem trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się oni sami lub ich bliscy. Informują, że udostępnione środki finansowe odbierze kolega bądź inna wskazana osoba. Ofiara, nie podejrzewając niczego złego, kierując się troską o osobę najbliższą przekazuje pieniądze przestępcom.

W związku z powyższym istnieje konieczność informowania i uwrażliwiania wszystkich obywateli na sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o próbie takiego ataku. W odpowiedzi na powyższe zagrożenia policyjni profilaktycy oraz żyrardowscy dzielnicowi odwiedzą rodzinne ogródki działkowe mieszczące się na terenie miasta Żyrardowa. Celem akcji jest przeciwdziałanie oszustwom finansowym poprzez podnoszenie świadomości społecznej na temat aktualnych form wyłudzania środków finansowych i dóbr materialnych oraz danych osobowych. Podczas spotkań zostanie poruszona problematyka pn.  jak nie stać się ofiarą i co robić w przypadku podejrzenia próby ataku oszusta, oraz odniesienie do aktualnych zagadnień problemowych występujących na terenach ROD. Zakres tematyczny obejmie aktualne metody działania sprawców oszustw finansowych na tzw. wnuczka/policjanta, oszustw bankowych, ubezpieczeniowych, internetowych, poprzez ogłoszenie, a także techniki manipulacyjne, które powstały w czasie trwania pandemii m.in.: fałszywe szczepionki, oszustwa na dezynfekcję przesyłki, fałszywe powiadomienia z mediów społecznościowych, itp. Dodatkowo funkcjonariusze Policji będą prowadzić działania edukacyjne w zakresie ochrony i właściwego zabezpieczenia mienia oraz świadomości wiktymologicznej związanej z kradzieżami czy włamaniami do obiektów działkowych.

Ważnym elementem są plakaty ostrzegawcze, które zostaną zamieszczone na każdej tablicy wszystkich ROD na terenie miasta Żyrardowa. Ponadto na plakacie dzielnicowy wpisze swoje dane do kontaktu, w celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszem Policji w bieżących sprawach działkowiczów.

Wierzymy, że wspólne działania przyczynią się do wzrostu wiedzy i świadomości zagrożeń oraz zwiększenia czujności chroniącej przed działaniami przestępców.

Wspólnie działamy i ostrzegamy!

Harmonogram spotkań:

ROD Irys - 11.06.2022r (sobota) godz. 10:30

ROD Krokus - 11.06.2022r (sobota) godz. 12:00

ROD Len - 04.06.2022r (sobota) godz. 12:30

ROD Nowolijka - 11.06.2022r (sobota) godz. 13:00

ROD Oaza - 04.06.2022 (sobota) godz. 11:00

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach :)

 

Autor: st.sierż. Monika Michalczyk