W Ekoparku w Żyrardowie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Na zaproszenie Urzędu Miasta w Żyrardowie udział w imprezie wzięła żyrardowska Policja.

W niedziele policjanci z Żyrardowa wystawili namiot z akcesoriami policyjnymi, ulotkami informacyjnymi, kolorowankami i policyjnym sprzętem oraz radiowóz podczas Festynu Rodzinnego w Żyrardowie. Zainteresowani mogli również oznakować swój rower.

Uczestnicy Festynu mogli wsiąść do policyjnego radiowozu i zobaczyć jego wyposażenie, jak również skorzystać z okazji uzyskania interesujących ich informacji od policjantów na temat przepisów dotyczących m.in. bezpieczeństwa i zmian w przepisach ruchu drogowego, a także na temat doboru i rekrutacji do Policji.

Dzieciom policjanci rozdawali odblaski, a dla dorosłych przygotowano ulotki dotyczące m.in. jak zapobiec włamaniom do domu oraz dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ponadto, każda z osób mogła skorzystać z alko i narkogoogli oraz przejść w nich przez tor przeszkód.

Autor: st. sierż. Monika Michalczyk