Dzielnicowi i profilaktycy z żyrardowskiej komendy przeprowadzili spotkanie w Rodzinnych Ogródkach Działkowych w związku z akcją informacyjną „Mazowiecka Policja Ostrzega!”. Akcja ma na celu poszerzenie świadomości mieszkańców w związku z falą oszustw. Celem akcji jest przeciwdziałanie oszustwom finansowym poprzez podnoszenie świadomości społecznej na temat aktualnych form wyłudzania środków finansowych i dóbr materialnych oraz danych osobowych.

Głównym tematem spotkania było poszerzenie wiedzy jak nie stać się ofiarą i co robić w przypadku podejrzenia próby ataku oszusta. Dzielnicowi wraz z profilaktykami policyjnymi podczas prelekcji przedstawili aktualne metody działania sprawców oszustw finansowych na tzw. wnuczka, policjanta, oszustw bankowych, ubezpieczeniowych, internetowych, poprzez ogłoszenie, a także techniki manipulacyjne, które powstały w czasie trwania pandemii m.in.: fałszywe szczepionki, oszustwa na dezynfekcję przesyłki. Dodatkowo funkcjonariusze przekazali informację w zakresie ochrony i właściwego zabezpieczenia mienia oraz świadomości związanej z kradzieżami czy włamaniami do obiektów działkowych.

Ważnym elementem spotkania były plakaty ostrzegawcze, które zostały zamieszczone na tablicy informacyjnej. Ponadto na plakacie dzielnicowi wpisali swoje dane do kontaktu, w celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszem Policji w bieżących sprawach. Na koniec spotkania uczestnikom zostały wręczone ulotki informacyjne.

Cieszymy się, że mieszkańcy Żyrardowa oraz okolicznych miejscowości tak chętnie biorą udział w spotkaniach profilaktycznych z policjantami.

Serdecznie dziękujemy prezesom Rodzinnych Ogródków Działkowych: Irys, Krokus, Len, Nowalijka, Oaza za pomoc w organizacji spotkań oraz wszystkim osobom, przybyły na prelekcje.