Budynek Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie został wyposażony w nowe urządzenie, które wartością przewyższa wszystkie inne. Nie jest to jednak wartość materialna. Nowe urządzenie ma za zadanie ratować to, co najcenniejsze – ludzkie życie. Jest to automatyczny defibrylator (AED) zakupiony ze środków Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego „Policja 2015”.

We wtorek mł. insp. Edyta Marczewska Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie spotkał się z st. asp. Rafałem Sałbutem Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów, który w imieniu Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Funduszu Prewencyjnego „Policja 2015” przekazał na ręce szefa żyrardowskich policjantów niezwykle cenny przedmiot – defibrylator zewnętrzny (AED).

Urządzenie to ma służyć policjantom i pracownikom policji ale również mieszkańcom Żyrardowa i każdemu kto go odwiedzi. Z jednej strony chodzi takie urządzenie zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców, z drugiej zaś – zwiększa skuteczność działań podejmowanych przez osoby ratujące życie.

Mł. insp. Edyta Marczewska dziękując za przekazane urządzenie poinformowała, że zdecydowała już o przeprowadzeniu szkolenia dla policjnatów KPP Żyrardów z zakresu prawidłowego wykorzystania tego urządzenia.

W ten sposób Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zostanie zaznaczona na Mapie AED projektu „Ratuj z Sercem”. Jest to inicjatywa stworzenia w Polsce mapy najbliżej zlokalizowanych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (automated external defibrillator, AED). Celem projektu jest propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation), czyli powszechnego dostępu do defibrylatorów, oraz uświadamiania konieczności niesienia pierwszej pomocy. Intencją autorów projektu jest informowanie i edukowanie społeczeństwa na temat urządzeń AED oraz pomocy przedmedycznej, co poprawi poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych i uskuteczni przeprowadzane akcje ratowania ludzkiego życia. 

st. sierż. Monika Michalczyk