• Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie przeprowadziła warsztaty z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie na temat uzależnień oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.