Chociaż wakacje nadal trwają, a do rozpoczęcia nauki zostało jeszcze kilka dni, to już policjanci drogówki przeprowadzają lustrację oznakowania w rejonie szkół i placówek oświatowych. Wszystko po to, aby z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dzieci i młodzież mogła bezpiecznie dotrzeć do szkół.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzają kontrole w rejonach szkół i placówek oświatowych. Celem lustracji dróg jest sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu i geometrii drogi, przed „pierwszym szkolnym dzwonkiem”.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego od 4 września br. policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży rozpoczynających nowy rok szkolny.

Zbliżające się zakończenie wakacji i początek nowego roku szkolnego wiążą się ze wzrostem natężenia ruchu pieszych i pojazdów w rejonach szkół. Uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, są szczegółowo opisywane w protokole pokontrolnym. Wnioski z przeprowadzonej lustracji przekazywane są właściwym miejscowo zarządcom dróg, celem usunięcia uchybień. Każdy ma prawo w ramach tych działań zgłaszać swoje uwagi co do stanu dróg w rejonach szkół, korzystając z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając kategorię zgłoszenia-niewłaściwa infrastruktura drogowa.

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu