Szkolenie dla przedsiębiorców o gospodarce o obiegu zamkniętym w Żyrardowie
W nadchodzącym tygodniu przedsiębiorcy będą mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu online z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wydarzenie to ma na celu przygotowanie firm do nadchodzących zmian w przepisach dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  1. Szkolenie odbędzie się 13 czerwca 2024 roku.
  2. Tematem będzie gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ).
  3. Raportowanie pozafinansowe będzie obowiązkowe od 2026 roku.
  4. Wydarzenie jest bezpłatne i dostępne online.

13 czerwca 2024 roku odbędzie się ważne wydarzenie dla przedsiębiorców – bezpłatne szkolenie online dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. Organizatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. Szkolenie będzie okazją do zdobycia wiedzy na temat nowych wymogów prawnych związanych z raportowaniem pozafinansowym, które od 2026 roku będą obowiązkowe dla mniejszych firm notowanych na giełdzie oraz innych przedsiębiorstw.

Warto zwrócić uwagę na istotne zmiany, które nadchodzą w zakresie sprawozdawczości. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. nakłada obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) na coraz większą liczbę przedsiębiorstw. W związku z tym, coraz więcej kontrahentów będzie oczekiwać szczegółowych informacji dotyczących ochrony środowiska, kwestii społecznych i ładu korporacyjnego, czyli tzw. ESG.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to koncepcja, która zyskuje na znaczeniu w kontekście zrównoważonego rozwoju. GOZ dąży do maksymalnego wykorzystania zasobów i minimalizacji odpadów. Produkty, materiały i surowce powinny krążyć w gospodarce tak długo, jak to możliwe, co kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, opartym na schemacie „weź – wyprodukuj – użyj – wyrzuć”.

W kontekście niskoemisyjnej gospodarki, istotne jest zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Taka gospodarka opiera się na efektywnym wykorzystaniu energii, proekologicznych innowacjach technologicznych oraz czystych i odnawialnych źródłach energii, co prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Przedsiębiorcy, którzy wdrożą zasady GOZ w swoich firmach, mogą liczyć na liczne korzyści. Zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjne podejście do zarządzania zasobami mogą przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w szkoleniu i doradztwie online, które odbędzie się 13 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00. Szczegółowe informacje na temat projektu Akademia GOZ oraz rejestracji na wydarzenie można znaleźć na stronie internetowej projektu.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).


Opierając się na: Urząd Miasta Żyrardów