Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żyrardów

Handel ludźmi, to temat, na który w wielu przypadkach słyszymy „mnie to nie dotyczy”. Dopiero rozmowa na temat tego zjawiska i jego rozmiarów otwiera wielu osobom oczy. Uświadamiamy sobie wtedy, że tak naprawdę może dotyczyć nas wszystkich, bez względu na wiek, płeć i pochodzenie. O tym czym jest handel ludźmi, jak działają sprawcy, a przede wszystkim na co należy zwrócić uwagę, żeby nie stać się ich ofiarą i gdzie szukać pomocy, wczoraj w Ogródku Jordanowskim mówili funkcjonariusz Policji oraz przedstawiciele Fundacji Czas Wolności.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi, to temat podejmowany przez profilaktyków żyrardowskiej policji oraz Fundację Czas Wolności. Od wielu lat funkcjonariusze organizują na terenie powiatu różnego rodzaju spotkania profilaktyczne, czy też wystawy docierając w ten sposób do szerokiego grona odbiorców. Jest to bardzo ważny temat, który może dotyczyć nas wszystkich. Podczas wczorajszych rozmów z uczniami szkół średnich prowadzący warsztaty st. sierż. Igor Olesiński z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie oraz Pani Agata Witkowska i Pani Mariola Suszyńska, przedstawiciele Fundacji Czas Wolności zajmująca się zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi, wyjaśniali przede wszystkim czym jest handel ludźmi. Jak działają sprawcy, jakie stosują metody, a także na co należy zwrócić uwagę, żeby nie stać się ich ofiarą. Z uwagi, iż praca za granicą w dalszym ciągu stwarza atrakcyjne perspektywy zatrudnienia, prelegenci informowali także o zagrożeniach związanych z poszukiwaniem pracy poza granicami Polski, udzielając cennych wskazówek, dzięki którym młodzież może zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Na zakończenie spotkania mundurowi poinformowali także o telefonach pomocowych oraz stronach internetowych umożliwiających poszerzenie wiedzy.

Rozmawiając o handlu ludźmi, pamiętajmy, że ofiarą może stać się każdy bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie. Nie jest on związany tylko z seksbiznesem, przymusową pracą czy też handlem organami. To także nielegalna adopcja, pornografia dziecięca, żebractwo, wykorzystywanie do celów przestępczych oraz wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, naruszające prawo decydowania o sobie. Środkiem do osiągniecia przez sprawców celu jest między innymi stosowanie przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej, gróźb oraz różnych form zastraszania. Osoby zajmujące się tym procederem nie działają w pojedynkę. To bardzo dobrze zorganizowana, hermetyczna grupa przestępcza, gdzie każdy ma do wykonania określone zadanie. Utrudnieniem jest również dotarcie do pokrzywdzonych, którzy wielokrotnie zastraszani utratą życia ich samych bądź osób im bliskich, bici czy też wykorzystywani do różnego rodzaju usług seksualnych, boją się mówić o tym co ich spotkało.

Więcej na temat handlu ludźmi można znaleźć na stronach internetowych :

Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi www.kcik.pl, www.handelludzmi.eu

Infolinia dla ofiar oraz poradnictwo przedwyjazdowe numer  telefonu 22 628 0120 

LaStrada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, www.strada.org.pl,

Telefon zaufania: +48 22 628 99 99  (pomoc, porady)

sierż. Monika Michalczyk