• Życzenia z okazji Święta Policji dla policjantów i pracowników Policji od Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.