• Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby.