Dzisiaj Profilaktycy z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie przeprowadzili spotkania z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Tematem przewodnim była promocja zawodu policjanta. Funkcjonariusze przekazywali uczniom informację na temat służby w Policji, a także omówili wszelkie tematy związane z procesem rekrutacji.

Wybierając swoją przyszłość, warto wiedzieć, że Policja oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju, a także uzupełniania swojego wykształcenia na poziomie studiów różnego stopnia i w ramach szkoleń specjalistycznych. Podczas realizowanych spotkań z młodzieżą mundurowi przekazywali uczniom informację na temat etapów rekrutacji, wymagań jakie musi spełniać kandydat, a także terminach planowanych przyjęć do służby w bieżącym roku. Poszukujemy osób, które chcą nosić policyjny mundur i z pasją wykonywać powierzone zadania. Ruch drogowy, prewencja, technika kryminalistyczna, zwalczanie przestępczości gospodarczej, zespoły prasowe, laboratoria, przewodnicy psów, czy też policyjni antyterroryści. To służba wszechstronna i gotowa przyjąć w swoje szeregi osoby o różnym wykształceniu i zainteresowaniu.

 

Kto może zostać policjantem:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku:

    5 maja

    3 lipca

    23 sierpnia

    27 października

    28 grudnia.

 

Każdy kto rozważa służbę w Policji może skontaktować się z wydziałem kadr Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie pod numerem telefonu 47 705 81 05 lub 47 705 81 06 celem uzyskania szczegółowych informacji o procesie rekrutacji.

 

st.sierż.Patrycja Sochacka