• st. sierż. Marcin Komorek, dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie i st. sierż. Damian Stegienko z Posterunku Policji w Puszczy Mariańskiej zdobyli 3 miejsce w Eliminacjach na szczeblu wojewódzkim do VIII Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.