• Paserstwo to zachowanie polegające na nabyciu rzeczy pochodzącej z czynu zabronionego (np. kradzieży) lub udzieleniu innej osobie pomocy do jej zbycia albo na przyjęciu tej rzeczy lub pomocy w jej ukryciu. Jest to czyn przepołowiony i w zależności od wartości szkody jest wykroczeniem lub przestępstwem.