• Wczoraj policjantki z żyrardowskiej komendy odwiedziły dzieci w Ogródku Jordanowskim. Celem spotkania było przypomnienie najmłodszym najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą oraz zachęcenie do wzięcia udziału w konkursie ,, Artystyczny przeWODNIK”.