Żyrardów uczcił pamięć 5000 zamordowanych Żydów nowym pomnikiem
W sercu Żyrardowa wyrosło wzruszające przypomnienie o jego mieszkańcach, którzy padli ofiarą nienawiści podczas II wojny światowej. Odsłonięta niedawno macewa stała się świadectwem pamięci o 5000 Żydach, których życie przerwały ręce okrutnego okupanta. Uroczystość ta zgromadziła przedstawicieli wielu środowisk, potwierdzając, że pamięć o tragicznej przeszłości jest mostem łączącym nasze społeczności.
  1. W Żyrardowie odsłonięto macewę ku pamięci 5000 Żydów zamordowanych przez Niemców.
  2. Pomnik stanął na terenie dawnej dzielnicy żydowskiej, która była gettem w czasie okupacji.
  3. Projekt zrealizowali Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Getta Warszawskiego przy wsparciu Miasta.
  4. Uroczystości zaszczycili swoją obecnością oficjele lokalni, przedstawiciele instytucji kultury oraz duchowieństwo różnych wyznań.
  5. Młodzież szkolna wraz z potomkami żyrardowskich Żydów aktywnie uczestniczyła w ceremonii.
  6. Ceremonia została upamiętniona przez list Pearl Meppen Drabkin, której ojciec odnowił żydowski cmentarz w Żyrardowie.
  7. Uczestnicy uroczystości wysłuchali wspomnień i nazwisk z listy "Pamięć Treblinki", symbolicznie pożegnani białymi balonami.
  8. Prezydent miasta podziękował młodzieży za obecność i przekazanie pamięci przyszłym pokoleniom.

Centrum Żyrardowa stało się miejscem, gdzie historia przeplata się z teraźniejszością, dając nowe pokolenia lekcję o ważności pamięci i tolerancji. Odsłonięcie macewy na terenie, który dawniej pulsował życiem żydowskiej społeczności, jest dowodem na to, że pamięć o tych, którzy odeszli w tak tragicznych okolicznościach, wciąż żyje w sercach mieszkańców. Przemowa Pearl Meppen Drabkin, odzwierciedlająca uczucia jej i jej rodziny, wzrusza do głębi: Mój ojciec wykonał tę pracę z miłości, aby przywrócić i zachować pamięć nie tylko o swoich ukochanych rodzicach, którzy są tam pochowani, ale także, aby zachować pamięć o Żydach, którzy mieszkali w Żyrardowie przez ponad 200 lat.

Uczestnicząca młodzież, przygotowana przez nauczycielkę Bożenę Gąsiorowską, członkinię Aktywistów Sieci Forum Dialogu, przez swoją obecność i zaangażowanie wyraziła, że pamięć o przeszłości jest przekazem, który warto pielęgnować i przekazywać dalej. Moment, gdy uczniowie odczytali nazwiska z listy "Pamięć Treblinki" i pożegnali uczestników wierszem, zostawił w sercach obecnych silne poczucie społecznej odpowiedzialności za przekaz historii.

Podsumowując, uroczystość odsłonięcia macewy w Żyrardowie stała się ważnym wydarzeniem, które podkreśliło, jak bardzo ważne jest utrwalanie i pielęgnowanie pamięci o tych, którzy zostali brutalnie wydrani z naszej wspólnoty. To przesłanie, które mieszkańcy Żyrardowa, szczególnie jego najmłodsze pokolenie, nosić będą w swoich sercach, przekazując je kolejnym generacjom.


Opierając się na: UM Żyrardów