Organizacje pozarządowe z 125 tys. zł na rewitalizację Żyrardowa
Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski, przeznaczył 125 tys. zł na wsparcie organizacji pozarządowych w ramach rewitalizacji miasta. Cztery wybrane projekty mają na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz promocję rzemiosła.
  1. 125 tys. zł na rewitalizację od Prezydenta Miasta.
  2. Cztery organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie.
  3. Projekty obejmują zazielenianie podwórek oraz promocję rzemiosła.
  4. Realizacja zadań zakończy się w grudniu bieżącego roku.

W tegorocznym konkursie ofert, organizowanym przez miasto, wyłoniono cztery organizacje, które zrealizują projekty mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój lokalnej społeczności. Dofinansowanie przyznano na podstawie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.

Projekty realizowane przez Fundację Instytut Imagistyki Społecznej, takie jak „Żyrardów – miasto marzycieli i rzemieślników” oraz jego kontynuacja, otrzymały odpowiednio 31 085 zł i 31 250 zł. Te inicjatywy mają na celu promowanie i wsparcie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, które są ważnym elementem dziedzictwa miasta.

Kolejne dwa projekty koncentrują się na zazielenianiu przestrzeni miejskich. Fundacja Kwietna otrzymała 31 000 zł na realizację projektu „Zazielenianie podwórek”, który zostanie przeprowadzony wspólnie z mieszkańcami w rejonie ulic Limanowskiego, Narutowicza i Wyszyńskiego. Stowarzyszenie Bliżej Natury, Bliżej Siebie zyskało 30 726 zł na projekt „Zielone przestrzenie sąsiedzkie – sposobem na wspomaganie rozwoju lokalnej społeczności”, który obejmie obszar wokół ulic Limanowskiego, Waryńskiego i Narutowicza.

Realizacja wszystkich projektów rozpocznie się już w maju, a zakończenie planowane jest na grudzień. Mieszkańcy mogą spodziewać się widocznych zmian w przestrzeni miejskiej, które nie tylko poprawią estetykę okolicy, ale również przyczynią się do integracji społeczności lokalnej.

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podkreśla, że wspieranie działań organizacji pozarządowych jest kluczowe dla dynamicznego rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Projekty te są dowodem na to, że współpraca między sektorem publicznym a społeczeństwem obywatelskim może przynieść wymierne korzyści dla wszystkich stron.


Na podst. Urząd Miasta Żyrardów