Centrum Usług Społecznych wybrało ofertę Krzywego Teatru z Bartnik
Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie ogłosiło wyniki zapytania ofertowego, które miało na celu wyłonienie najkorzystniejszej propozycji na realizację projektu kulturalnego. Spośród złożonych ofert, wybrano propozycję Międzynarodowego Stowarzyszenia Kulturalnego „Krzywy Teatr”.
  1. Zapytanie ofertowe Nr 03/MDS/CUS/2024 zostało ogłoszone 14 maja 2024 r.
  2. Termin składania ofert upłynął 20 maja 2024 r. o godz. 14:00.
  3. Wpłynęła jedna oferta, która spełniała wszystkie kryteria.
  4. Wybrana oferta pochodzi od Międzynarodowego Stowarzyszenia Kulturalnego „Krzywy Teatr”.

Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie zakończyło proces oceny ofert w ramach zapytania ofertowego Nr 03/MDS/CUS/2024. Procedura trwała od 14 maja 2024 r. do 20 maja 2024 r., a termin składania ofert upłynął o godzinie 14:00 ostatniego dnia.

W wyniku tego zapytania wpłynęła jedna oferta złożona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne „Krzywy Teatr”, które ma swoją siedzibę w Bartnikach, przy ulicy Relax 4, w Radziwiłłowie Mazowieckim. Oferta ta spełniała wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

Po dokładnej analizie i ocenie, oferta Międzynarodowego Stowarzyszenia Kulturalnego „Krzywy Teatr” została uznana za najkorzystniejszą. Kryteria oceny obejmowały zarówno aspekty finansowe, jak i merytoryczne, co pozwoliło na wyłonienie najlepszego wykonawcy.

Projekt realizowany przez „Krzywy Teatr” ma na celu wsparcie lokalnych inicjatyw kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do seniorów. Inicjatywy takie jak ta, są kluczowe dla budowania społeczeństwa opartego na kulturze i integracji międzypokoleniowej.

Więcej szczegółowych informacji na temat wyboru oferty można znaleźć na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie.


Na podstawie: UM Żyrardów