22 marca policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie przeprowadzili wzmożone działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz kierujących.

Policyjne działania „NURD” mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Działania są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie względem pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.

Przez cały dzień policjanci z żyrardowskiej drogówki ujawnili 23 wykroczenia, polegające między innymi na: przechodzeniu przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa oraz wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych.

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo, że dotyczą wszystkich to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów upewniając się czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. W związku z tym, że niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na skutki wypadków drogowych, takie działania prowadzone są cyklicznie przez cały rok.

 

Autor: sierż. Julia Szczygielska