Gdy zaniepokojeni bliscy zgłaszają zaginięcie osoby, liczy się każda minuta. Od tego momentu Policja wdraża procedury, które mają na celu jak najszybsze odnalezienie takiej osoby. Dlatego Sztab Policji zs. w Radomiu zorganizował ćwiczenia, które miały na celu poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie metod poszukiwawczych i umiejętności policjantów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i sprzętu. Ćwiczenia nadzorował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Jakub Gorczyński.

Z założeń ćwiczeń wynikało, że w czwartek po południu dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach otrzymuje zgłoszenie, że dwóch mężczyzn w wieku 65 lat pojechało do lasu w Brzeźcach, jednak nie ma z nimi kontaktu. Zaniepokojona rodzina przekazała, iż mężczyźni wyjechali rano by zrobić zdjęcia przyrody leśnej, jednak upłynęło już kilka godzin, a nie ma wieści gdzie są i czy wszystko jest w porządku. Telefony, które zabrali ze sobą nie odpowiadają, na dodatek jeden z mężczyzn choruje na cukrzycę i musi regularnie brać leki, które zostawił w domu. Zapada zmrok, mężczyźni nie skontaktowali się z bliskimi, nie odbierają telefonów, wiadomości. Sytuacja zaczyna wyglądać coraz bardziej niepokojąco.

Policjanci już wiedzą, że zdrowie i życie mężczyzn jest zagrożone i trzeba szybko podejmować decyzje. Informacja o zaginionych przekazana zostaje wszystkim policjantom z komendy w Białobrzegach, rusza akcja poszukiwawcza, do której zostają skierowani miejscowi funkcjonariusze. Kolejną decyzją jest zawnioskowanie przez szefa białobrzeskich policjantów do Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu o skierowanie do wsparcia działań poszukiwawczych Nieetatowego Zespołu Poszukiwań Osób Zaginionych KWP zs. w Radomiu.

Siły dedykowane do działań poszukiwawczych koncentrują się w Brzeźcach, w rejonie drogi dojazdowej do lasu, gdzie ostatni raz byli widziani zaginieni mężczyźni. Przedstawiciel nadleśnictwa nakreśla zgromadzonym topografię terenu, w którym mają być prowadzone poszukiwania. Policjanci szybko znajdują samochód należący do zaginionych, a policyjny pies podejmuje trop, wskazując kierunek, w którym mogli pójść mężczyźni. Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu sprawdzają ciężki leśny teren, wspomagani przez służbowe quady. Niestety przed zapadnięciem nocy nie udaje się odnaleźć zaginionych. Dowodzący działaniami podejmuje decyzję o wycofaniu dotychczasowo zaangażowanych sił i środków. Jednak to nie koniec poszukiwań. W ich miejsce zostają wprowadzeni piloci policyjnego drona, którzy rozpoczynają naloty nad lasem.

Dron użyty w ćwiczeniach został wyposażony w specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu szanse na odnalezienie żywych osób wzrastają, a poszukiwania nie muszą być przerwane nawet w nocy.

Powyższy opis choć brzmi, jak relacja z policyjnych działań poszukiwawczych, jednak jest to tylko scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w czwartek. Jednak nie zawsze podobna relacja, to tylko wyobraźnia autora planującego policyjne szkolenie. Dlatego mazowieccy policjanci nieustannie poodnoszą swoje umiejętności oraz ćwiczą różne, coraz to doskonalsze metody i warianty poszukiwawcze z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Kolejnym przykładem tego jest drugi dzień ćwiczeń.

W piątek mazowieccy policjanci mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach, gdzie były zaprezentowane możliwości wykorzystania policyjnego drona do działań poszukiwawczych prowadzonych pod wodą. Potencjał zaangażowania tak specjalistycznego sprzętu do podobnych działań zaprezentowali policyjni piloci z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były szkoleniem teoretycznym, które odbyło się na początku marca. W zajęciach udział wzięli policjanci kadry średniego szczebla wszystkich jednostek terenowych garnizonu mazowieckiego Policji, którzy są odpowiedzialni za organizację oraz nadzorowanie przedsięwzięć związanych z poszukiwaniami osób zaginionych. Tematami omawianymi podczas spotkania były: poszukiwanie osób zaginionych w kraju i za granicą, zakres i sposób prowadzenia poszukiwań zaginionych, współpraca Policji z innymi służbami i organizacjami biorącymi udział w poszukiwaniach, mantrailing, czyli specyfika pracy psów służbowych w aspekcie poszukiwania osób zaginionych, wykorzystanie jednostek PSP do poszukiwań osób zaginionych, wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych Policji (dronów) do działań poszukiwawczych.

Pomysłodawcą oraz kierownikiem ćwiczenia był Naczelnik Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu mł. insp. Michał Pawliński. Celem dwuetapowych ćwiczeń dowódczo-sztabowych zorganizowanych przez Sztab Policji KWP zs. w Radomiu we współpracy z Wydziałem Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu, było poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie metod poszukiwawczych i umiejętności policjantów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ćwiczenia nadzorował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu -  insp. Jakub Gorczyński.

W 2022 roku w garnizonie mazowieckim bliscy zgłosili 714 przypadków zaginięcia osób, z czego aż 98 to osoby w wieku ponad 60 lat.

Autor: mł. insp. Michał Pawliński/podkom. Aleksandra Calik

 • Umundurowani policjanci stojący przed budynkiem
 • Umundurowani policjanci stojący na leśnej polanie
 • Radiowozy stojące na polanie
 • Umundurowani policjanci
 • Umundurowani policjanci stojący na leśnej polanie
 • Policjanci w lesie
 • Policjanci w lesie
 • Umundurowani funkcjonariusze stojący nad stawem
 • Umundurowani policjanci stojący przed autem
 • Wyświetlacz drona
 • Wyświetlacz drona
 • Wyświetlacz drona
 • Dron
 • Dron