Od września br. dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu i Uniwersytetu Radomskiego, każdy kandydat do służby w Policji może sprawdzić swoją sprawność fizyczną i zmierzyć się z przygotowanym przez instruktorów Wydziału Kadr i Szkolenia torem sprawności fizycznej w hali Uniwersytetu Radomskiego.

Test sprawności fizycznej jest jednym z kilku etapów, jakie stawiane są przed kandydatem do służby w Policji. Oprócz testu wiedzy, testu Multi Select, czy rozmowy kwalifikacyjnej, test sprawności fizycznej wymaga od kandydata odpowiedniego przygotowania. Często ze względu na brak znalezienia odpowiedniego miejsca do sprawdzenia swoich możliwości fizycznych, kandydaci nie mogą w odpowiedni sposób przygotować się do tego etapu.

Zgodnie z decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu powołane zostały zespoły do przeprowadzania testu wiedzy i testu sprawności fizycznej, który przeprowadzany jest w hali sportowej Uniwersytetu Radomskiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Z pomocą przychodzi Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu, którego pracownicy umożliwiają kandydatom ćwiczenie na odpowiednio przygotowanym torze sprawności fizycznej. Dzięki porozumieniu KWP zs. w Radomiu z Uniwersytetem Radomskim każdy kandydat może w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzenia swoich umiejętności i zmierzyć się z torem w warunkach identycznych, jak te, które będą w czasie procesu rekrutacji. Każdy błąd jest na bieżąco omawiany przez instruktorów, którzy zwracają uwagę na nieprawidłowości, a także doradzają, w jaki sposób należy pokonać każdą z 8 przeszkód toru. 

Aby ułatwić przygotowanie się do testu sprawności fizycznej Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu wspólnie z Zespołem Prasowym KWP zs. w Radomiu, przygotował filmy instruktażowe.

Przypominamy, że wszystkie informacje na temat doboru do Policji można znaleźć tutaj.

 

Film Tor sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji

Opis filmu: Tor sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji

Film Jak prawidłowo pokonać tor sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji - omówienie

Opis filmu: Jak prawidłowo pokonać tor sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji - omówienie

Film Jakie błędy powodują przerwanie testu sprawności fizycznej kandydata do Policji - omówienie

Opis filmu: Jakie błędy powodują przerwanie testu sprawności fizycznej kandydata do Policji - omówienie